A/B/X testiA/B/X testi, bir pazarlama kampanyasının bir bölümünün birden çok varyantını karşılaştırmak ve analiz etmek için kullanılır. Pazarlamacıların, dinamik içerik veya açılış sayfalarındaki değişikliklerin KPI'ları nasıl etkilediğini merak etmesi yaygın bir durumdur. A/B/X testi ile varsayımlar ortadan kaldırılır ve hipotez gerçekçi bir deneye tabi tutulur. Bu test modülünde, performans metriklerini iyileştirmek için kullanılabilecek içgörüler için farklı kampanya varyantları (CTA düğmeleri, e-posta pazarlama taktikleri, web formları, öneri stratejileri vb.) test edilebilir. Pazarlamacı varyantlar oluşturmak, KPI'ları belirlemek, varyantları başlatmak ve sonuçları beklemek zorundadır. Oluşturulan varyantlar veritabanında müşteriler arasında dağıtılır. Daha sonra, müşterilerin maruz kaldıkları varyasyonla etkileşim ve dönüşüm düzeyi, analitik araçlarla gerçek zamanlı olarak ölçülür ve anlaşılır formatlarda raporlanır. Bu nedenle, pazarlamacılar bilgileri pazarlama kampanyalarını güçlendirmek için kullanabilirler.

A/B/X testindeki listelemeler

A/B/X testi, bir pazarlama kampanyasının bir bölümünün birden çok varyantını karşılaştırmak ve analiz etmek için kullanılır. Pazarlamacıların, dinamik içerik veya açılış sayfalarındaki değişikliklerin KPI'ları nasıl etkilediğini merak etmesi yaygın bir durumdur. A/B/X testi ile varsayımlar ortadan kaldırılır ve hipotez gerçekçi bir deneye tabi tutulur. Bu test modülünde, performans metriklerini iyileştirmek için kullanılabilecek içgörüler için farklı kampanya varyantları (CTA düğmeleri, e-posta pazarlama taktikleri, web formları, öneri stratejileri vb.) test edilebilir. Pazarlamacı varyantlar oluşturmak, KPI'ları belirlemek, varyantları başlatmak ve sonuçları beklemek zorundadır. Oluşturulan varyantlar veritabanında müşteriler arasında dağıtılır. Daha sonra, müşterilerin maruz kaldıkları varyasyonla etkileşim ve dönüşüm düzeyi, analitik araçlarla gerçek zamanlı olarak ölçülür ve anlaşılır formatlarda raporlanır. Bu nedenle, pazarlamacılar bilgileri pazarlama kampanyalarını güçlendirmek için kullanabilirler.