4 indicateurs clés pour mesurer le retour sur investissement de l'automatisation du marketing

De komst van digitale marketing heeft geleid tot een revolutie in de manier waarop bedrijven klantenwerving, -betrokkenheid en -behoud benaderen. Een integraal onderdeel van deze [...]